Tại sao công bố bản danh sách vào lúc này ?
Trong những năm kể từ Hiến Chương Dallas năm 2002, chúng tôi đã nhận thức được rằng công khai hóa tên của các giáo sĩ với những cáo buộc đáng tin cậy về lạm dụng tình dục trẻ em giúp tăng cường việc quy hồi trách nhiệm và thể hiện sự minh bạch để gây dựng lại niềm tin tưởng. Điều đó khuyến khích các nạn nhân khác đứng lên khai báo, và giúp chữa lành cho những nạn nhân không khai báo nhưng nhìn thấy sự thừa nhận của Giáo Hội rằng linh mục lạm dụng họ quả thật đã xâm phạm tình dục trẻ em nạn nhân.

Thuật ngữ “được xác định là đáng tin” có nghĩa là gì?
Việc xác định là “đáng tin” được thiết lập theo một trong ba tiêu chuẩn sau:
Được thừa nhận bởi giáo sĩ vi phạm.
Bị kết án hình sự bởi chính quyền dân sự.
Được xét ra như vậy bởi Hội Đồng Duyệt Xét Giáo Phận Độc Lập / Nhóm Sự Việc Cảm Quan, dựa trên các chi tiết thích hợp và khẳng định có thể hỗ trợ cho việc cáo buộc với các phương tiện hợp lý và khả thể.

Hội Đồng Duyệt Xét Giáo Phận độc lập là gì?
Hội Đồng Duyệt Xét Giáo Phận Độc Lập là một cơ quan tư vấn tín mật cho Đức Giám Mục. Hội đồng này, Chủ tịch là Ngài Edward Panelli, một thẩm phán Tối cao Pháp viện California đã nghỉ hưu, gồm tám chuyên gia từ các cơ quan tư pháp, hành pháp và y khoa và một thành viên giáo sĩ. Hội Đồng Duyệt Xét Giáo Phận tra xét các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương bởi linh mục, phó tế và nhân viên giáo hội, để tư vấn cho Đức Giám mục về trường hợp cáo buộc có đáng tin hay không.

“Hạn chế Mục vụ” có nghĩa là gì?
Vị linh mục có thể thực hiện một số chức năng linh mục, thường là việc thuộc phạm vi hành chánh. Đôi khi, vị linh mục có thể được tham gia vào cử hành Thánh lễ, nếu được giám sát và nhận được sự cho phép của Đức Giám mục.

“Loại khỏi Mục vụ” có nghĩa là gì?
Vị linh mục được đặt vào tình trạng nghỉ hành chánh, và năng quyền (sự cho phép của giám mục để thực hiện các nhiệm vụ linh mục) bị đình chỉ. Ngài không thể cử hành Thánh Lễ, phục vụ trong chức vụ công cộng hoặc giữ bất kỳ nhiệm vụ nào với giáo phận hay ở nơi khác cho đến khi có thông báo mới.

“Cấm Mục vụ vĩnh viễn” có nghĩa là gì?
Năng quyền linh mục (sự cho phép của giám mục để thực hiện các nhiệm vụ linh mục) bị loại bỏ vĩnh viễn và bị cấm hoạt động như một linh mục mãi mãi. Ngài không thể cử hành Thánh Lễ, phục vụ trong chức vụ công cộng, hoặc giữ bất kỳ nhiệm vụ nào với giáo phận hay ở nơi khác.

Tại sao một số linh mục chỉ bị hạn chế, loại ra hoặc bị cấm vĩnh viễn sau nhiều cáo buộc?
Nếu không có cáo tố hình sự hoặc sự thừa nhận tội lỗi của giáo sĩ, đó là thời điểm mà trong đó cáo buộc được chứng minh bởi cuộc điều tra của Hội đồng Duyệt xét Giáo phận độc lập, dựa trên sự ưu thế của các chi tiết thích hợp và khẳng định.

Hiến Chương Dallas là gì?
Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên, thường được gọi là Hiến chương Dallas, là một hiến chương bao gồm các thủ tục toàn diện được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ thiết lập lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2002 để giải quyết các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em bởi giáo sĩ Công giáo. Hiến chương cũng bao gồm các hướng dẫn về hòa giải, chữa lành, quy hồi trách nhiệm và phòng ngừa các hành vi lạm dụng trong tương lai. Hiến chương đã được tu chỉnh vào các năm 2005, 2011 và 2018.

Giáo phận phản ứng như thế nào với những người đưa ra cáo buộc lạm dụng tình dục bởi nhân viên Giáo hội?
Khi nhận được một cáo buộc hành vi sai phạm tình dục, Giám đốc Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người lớn dễ bị tổn thương xác minh rằng một báo cáo đã được đệ trình với cơ quan hành pháp. Trong trường hợp chưa có báo cáo như vậy, Giáo phận sẽ liên lạc với cơ quan chức trách dân sự.Giám đốc Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người lớn dễ bị tổn thương chỉ định một Điều phối viên Hỗ trợ nạn nhân, để trợ giúp trong việc chăm sóc mục vụ cấp thời và liên tục cho nạn nhân. Đáp ứng mục vụ này bao gồm việc đồng hành với nạn nhân để họ sẽ nhận được sự giúp đỡ có thể chấp nhận được và phù hợp với nhu cầu của họ. Giáo phận cung cấp cho nạn nhân và khi thích hợp, gia đình của họ, biện pháp trị liệu, hướng dẫn tâm linh và hỗ trợ trong tiến trình điều tra.
Tất cả các báo cáo đều được bảo mật để bảo đảm quyền riêng tư của nạn nhân. Nạn nhân không bao giờ bị cấm chia sẻ cáo buộc của họ khi họ cảm thấy thoải mái và thích hợp, nhưng Giáo phận sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân hoặc danh tính của nạn nhân thay cho họ.

Danh sách này có liệt kê tất cả mọi giáo sĩ ở Santa Clara County bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em được xác định là đáng tin cậy không?
Danh sách này bao gồm tất cả các giáo sĩ có cáo buộc đáng tin về lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra trong Giáo phận San Jose. Các linh mục này đã được bổ nhiệm vào mục vụ giáo xứ và giáo phận tại Hạt Santa Clara bởi Đức Giám mục San Jose hoặc, trong những năm trước khi thành lập vào năm 1981, bởi Tổng Giám mục San Francisco.
Các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em bởi các linh mục dòng phục vụ hoặc cư trú tại các trường học và các tổ chức khác không do Giáo phận điều hành, nhưng do Nhà Dòng của họ điều hành tại Hạt Santa Clara đã được điều tra bởi nhà dòng mà linh mục thuộc về. Trong những trường hợp này, không có hồ sơ nhân sự của họ, chúng tôi không biết những cáo buộc đó có được coi là đáng tin hay không, và như thế không thể công bố tên của họ một cách vô trách nhiệm. Tên của những giáo sĩ có cáo buộc đáng tin cậy sẽ cần phải được báo cáo bởi các cơ quan bản quyền thích hợp.
Bất phân biệt, Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người lớn dễ bị tổn thương của Giáo phận cung cấp dịch vụ chăm sóc mục vụ cho tất cả các nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi giáo sĩ.

Giáo phận San Jose phát hiện ra Hernan Toro phải đối diện với cáo buộc mới khi nào?

Giáo phận San Jose nhận được thông báo về cáo buộc thêm mới và nơi chốn hiện thời của ông Toro vào chiều thứ Sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018. Đức Giám mục McGrath rất buồn và tức giận vì lại thêm những trẻ em vô tội là nạn nhân hành vi khủng khiếp gần đây của Hernan Toro, một người bị cấm Mục vụ vĩnh viễn từ năm 1990. Đức Giám mục cũng an tâm phần nào khi biết rằng bậc cha mẹ đã can đảm thông báo cho cơ quan thi hành pháp luật và chính quyền đã bắt giữ ông Toro.

Tại sao Giáo Phận San Jose cho linh mục trở về mục vụ giáo xứ sau khi họ bị kết tội hành vi sai trái tình dục?

Trước khi có Hiến Chương Dallas (xem thêm về hiến chương trong Hỏi Đáp # 8), những trường hợp này được xử lý cách khác nhau dựa trên những tiêu chuẩn tâm bệnh lý thịnh hành vào thời đó. Bây giờ chúng ta biết, dựa trên các thực hành tâm lý tốt nhất hiện nay, cho những người này trở về mục vụ là một nỗ lực sai lầm trong việc phục hồi và Giáo phận đã bãi bỏ thực hành này như là một phần của Zero Tolerance (không khoan nhượng) được thành lập bởi Hiến chương Dallas năm 2002.

Tại sao Giáo Phận San Jose không liệt kê trong danh sách tên của tất cả các linh mục trong mục vụ giáo xứ với cáo buộc đáng tin?
Giáo phận San Jose thừa nhận những thiếu sót mà danh sách ban đầu này có thể có, một trong số thiếu sót đó là không bao gồm tên các giáo sĩ có những cáo buộc đáng tin cậy đã xảy ra và được báo cáo ở nơi khác. Biết sự hạn chế này, chúng tôi khuyến khích tất cả các nạn nhân của việc giáo sĩ lạm dụng đến gặp và nói chuyện với Văn phòng Bảo vệ Trẻ em & Người lớn dễ bị tổn thương (OPCVA), bất kể tên của giáo sĩ có trong Danh sách Công khai của Giáo phận San Jose hay không. Chúng tôi tái cam kết hồi đáp mọi cáo buộc giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên và tiếp tục có sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho các nạn nhân lạm dụng tình dục và gia đình của họ.

Danh tính của những người làm việc cho Giáo phận San Jose hay giáo xứ và báo cáo cáo buộc lạm dụng tình dục, có được giữ bí mật không?
Mọi nhân viên của Giáo phận San Jose hoặc giáo xứ được khuyến khích lập báo cáo cho tất cả các cáo buộc về hành vi sai trái tình dục hoặc vi phạm hành xử có liên quan đến bất kỳ nhân viên giáo phận nào, kể cả giáo sĩ và tình nguyện viên. Tất cả các báo cáo đều được bảo mật và chấp nhận bằng cách gửi trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng đường dây nóng. Trong trường hợp bạn muốn làm báo cáo ẩn danh, bạn được khuyến khích sử dụng đường dây nóng của nhà cung cấp dịch vụ thành-phần-thứ-ba, EthicsPoint: https://opcva.ethicspoint.com. Mặc dù chúng tôi tôn trọng quyền ẩn danh của bạn, bạn được khuyến khích cung cấp tên và thông tin liên hệ, vì ẩn danh có thể cản trở khả năng báo cáo hoặc theo dõi với cơ quan thực thi pháp luật và có thể giới hạn phạm vi can thiệp của chúng tôi. Vui lòng xem cuốn sổ tay nhân viên giáo phận về các chính sách chống quấy rối, chống trả thù và tố giác được chỉ định để bảo vệ các quyền của nhân viên.

Tại sao Báo cáo Anderson & Associates có tên 18 người không được đưa vào Danh sách Công khai của Giáo phận San Jose?
Phần lớn sự khác biệt giữa báo cáo Anderson & Associates, được biên soạn từ các báo cáo truyền thông, BishopAccountability.org, tuyên bố công khai của giáo phận và các nguồn công cộng khác, với Danh sách Công khai của Giáo phận San Jose, được biên soạn từ hồ sơ nhân viên, nằm ở lý do là có các linh mục dòng ở Hạt Santa Clara, nhưng không do Giám mục San Jose hoặc, trong các năm trước, Tổng giám mục San Francisco bổ nhiệm. Họ được bổ nhệm bởi bề trên Nhà Dòng của họ hoặc thuộc một đấng bản quyền khác, chẳng hạn như Giáo hạt Thượng phụ Ukraina, Tổng Giáo Phận Quân Đội (lo mục vụ trong cơ sở quân sự, bao gồm các bệnh viện Cựu Chiến Binh) hoặc Giáo Phận Monterey. Do vậy, Giáo phận San Jose không có hồ sơ nhân sự của những người đó. Nhà dòng hoặc giáo phận của họ trách nhiệm xử lý bất kỳ báo cáo và điều tra nào về các cáo buộc đối với họ và đặt ra những hạn chế mục vụ của họ nếu các cáo buộc được cho là đáng tin cậy. Xin xem Bản Tuyên Bốđể biết chi tiết về 18 người này.

Định nghĩa một đứa trẻ là gì?
Bất kỳ cậu trai hay cô gái nào dưới 18 tuổi.

Khi nào thì việc duyệt xét độc lập các hồ sơ nhân viên linh mục của giáo phận sẽ diễn ra?
Vào tháng 11, cựu Phụ tá Giám đốc Điều hành FBI, Tiến sĩ Kathleen McChesney và công ty Kinsale Management Consulting sẽ giám sát một cuộc kiểm tra độc lập chuyên sâu về hồ sơ nhân sự và các hồ sơ khác liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em do bất kỳ giáo sĩ nào từng được bổ nhiệm bởi Giám mục San Jose hoặc, trong những năm trước khi giáo phận thành lập vào năm 1981, bởi Tổng Giám mục San Francisco. Cuộc kiểm tra này cũng sẽ thẩm định việc giới lãnh đạo giáo phận đã xử lý ra sao đối với các cáo buộc lạm dụng tình dục khi họ nhận được tố cáo. Do kết quả của cuộc kiểm tra, có thể sẽ có thêm người vi phạm được xác định. Nếu thế, tên của họ sẽ được thêm vào danh sách này hồi cuối năm.

Có bao nhiêu linh mục đã phục vụ trong Giáo Phận San Jose?
Trên 400 (cần con số chính xác) linh mục đã phục vụ trong Giáo phận San José tại các giáo xứ, trường học hoặc các cơ sở giáo phận khác kể từ khi thành lập vào năm 1981. Con số này bao gồm các linh mục giáo phận, linh mục dòng được bổ nhiệm phục vụ trong giáo phận và linh mục được bổ nhiệm từ giáo phận khác. trường học và các tổ chức điều hành bởi Nhà dòng của họ tại Hạt Santa Clara.

Có những bước nào Giáo phận đã thực hiện để ngăn chặn sự lạm dụng tình dục trẻ em bởi nhân viên Giáo hội?
Con số này không bao gồm các linh mục dòng phục vụ hoặc cư trú tại các. Giáo Phận San Jose có một Chương Trình Môi Trường An Toàn và các chính sách và thủ tục để ngăn ngừa và nhận ra các dấu hiệu lạm dụng tình dục trẻ em. Mọi giám mục, linh mục, phó tế, nhân viên và tình nguyện viên, những người có liên hệ tiếp xúc với trẻ em trong bất kỳ khả năng nào, đều phải trải qua kiểm tra lý lịch và lớp huấn luyện cập nhật về cách phòng ngừa, nhận biết và báo cáo lạm dụng tình dục trẻ em. Việc huấn luyện này phải được thực hiện mỗi ba năm một lần. Xem https://dsjstaging.wpengine.com/ministries/protecting-gods-children/ để biết thêm thông tin.

Giáo phận đã trả ra bao nhiêu tiền bồi thường nạn nhân lạm dụng tình dục trẻ em bởi các giáo sĩ?
Giáo phận San Jose đã trả ra $20,000 tiền bồi thường liên quan đến nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em.

10-30-18