Nền Tảng Mục Vụ Giáo Xứ

Nền Tảng Mục Vụ Giáo Xứ là chương trình huấn luyện thần học căn bản dành cho các Thừa tác viên, chương trình này thay thế cho “Faith Beyond 2000 – Phần I và II”. Chương trình kéo dài trong hai năm, với 9 đề tài mỗi năm. Sau khi hoàn tất, các Thừa tác viên nhận được Chứng chỉ Mục vụ Giáo Xứ (Pastoral Ministry Certification) do Trường Institute for Leadership in Ministry cấp.

Chương trình huấn luyện này dành cho tất cả Thừa tác viên đang tham gia các Mục vụ tại các Giáo xứ bao gồm: Đọc Sách, Cho Rước Lễ, Giảng viên Giáo lý, Giúp lễ, Ban Phụng vụ, Đoàn/Ca trưởng Ca đoàn, Giảng viên chương trình Giáo lý Khai tâm, Dự bị Hôn Nhân, Chuẩn bị Rửa tội trẻ em… Đây cũng là một trong những yêu cầu để được cấp Chứng Chỉ Giảng viên Giáo lý (Catechist Certification).

Để biết thêm chi tiết cũng như ghi danh, xin liên lạc với người Phụ trách Giáo lý Việt ngữ tại các Giáo xứ: