Dẫn Nhập Mục Vụ Giáo Lý

Dẫn Nhập Mục Vụ Giáo Lý là chương trình huấn luyện này với 6 đề tài bao gồm Bản Chất và Mục đích của việc dạy Giáo lý và Phương pháp luận dành cho các Giảng viên Giáo lý hoặc những người muốn tham gia mục vụ Giáo lý.

Sau khi hoàn tất, tham dự viên sẽ nhận được “Chứng chỉ Hoàn Tất” (Certificate of Completion) do Trường Institute for Leadership in Ministry – Địa phận San Jose cấp.

Đây cũng là một trong những yêu cầu để được cấp Chứng Chỉ Giảng viên Giáo lý (Catechist Certification).

Để biết thêm chi tiết cũng như ghi danh, xin liên lạc với người Phụ trách Giáo lý Việt ngữ tại các Giáo xứ: