English / Spanish

Tháng năm 2019

Mầu nhiệm Giáng sinh: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Jn 1:14)

Tôi đã từng nghe một linh mục mà tôi rất kính phục nói những điều về lễ Giáng sinh khiến tôi băn khoăn. Vị này nói rằng lễ Giáng sinh thực sự là dành cho trẻ con, còn lễ Phục sinh mới thật là của người lớn.  Lời tuyên bố này khiến tôi băn khoăn, bởi vì trẻ em tuy dễ đến gần mầu nhiệm Giáng sinh hơn là mầu nhiệm Phục sinh, lễ Giáng sinh không hề hời hợt hoặc thừa thãi. Trái lại, mầu nhiệm Giáng sinh đi vào cõi lòng một cách sâu xa, và là nền tảng để chúng ta thấu hiểu ý nghĩa căn bản của mầu nhiệm Phục sinh.

Giáo lý Công giáo trích dẫn câu nói thấm thía của Thánh A-tha-na-xi-ô: “Con Thiên Chúa đã trở thành người phàm, để chúng ta có thể trở nên Chúa ”(CCC 460) Điều này đôi khi được gọi là sự trao đổi tuyệt vời: Thiên Chúa hội nhập thân phận con người để biến cải, chữa lành, và làm thăng hoa nhân loại, hầu chúng ta có thể hiệp thông với Thiên Chúa. Thật vậy, không có gì là hời hợt hay thừa thãi trên phương diện này của mầu nhiệm Chúa Ki-tô.  Đây là ý nghĩa sâu đậm của việc chúng ta mừng Chúa giáng sinh: Chúa đi vào thế giới này, trong lòng nhân loại, để chúng ta có thể vào thế giới của Ngài, thần tính của Ngài.

Chúng ta có thể đặt một câu hỏi nữa trong những suy nghĩ này: Tại sao Thiên Chúa làm như vậy? Ngài không cần phải làm điều này.  Ngài đã hạ mình vào lòng nhân loại chỉ vì tình thương – một tình thương dành cho bạn và cho tôi. Tôi mời mọi người suy niệm về màu nhiệm tình yêu vô biên của Thiên Chúa trong mùa Giáng  sinh này.  Hãy dành thời gian để suy gẫm trước Máng cỏ tĩnh lặng yên bình – nơi Thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a thờ lạy Chúa Giê-su vừa chào đời.  Hình ảnh này tỏ cho chúng ta sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới một cách thầm lặng nhưng sâu thẳm, và trong chính cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta mở rộng cho Ngài đi vào.

Trong mùa Giáng sinh này, tôi cầu mong mầu nhiệm Giáng sinh thiêng liêng của Chúa Giêsu thâm nhập vào cuộc sống, gia đình, các liên hệ, công việc và hoạt động của chúng ta, hầu chúng ta có thể nhận biết sức mạnh của mầu nhiệm Nhập thể đang hoạt động trong chúng ta – biến đổi chúng ta, chữa lành chúng ta, nâng chúng ta lên để hiệp thông với một Thiên Chúa thương con người ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

Tôi cam kết cầu nguyện hằng ngày cho bạn, đặc biệt là trong mùa Giáng  sinh này!

Đức Cha Osca Cantú