Bishop Cantú Christmas Message

Spanish | Vietnamese December  2019 The Christmas Mystery : ‘The Word became flesh and dwelt among us.‘ (Jn 1 :14) I once heard a priest whom I deeply respected say something about Christmas that troubled me.  He said that Christmas was really more for children, while...

Mensaje de Navidad de Obispo Cantú

English | Vietnamese Diciembre de 2019 El Misterio Navideño: ‘La Palabra se hizo Carne y puso su Morada entre nosotros.’(Jn 1:14) Una vez escuché a un sacerdote a quien respetaba profundamente decir algo sobre la Navidad que me preocupó. Él dijo que la Navidad era más...

Thông điệp Giáng sinh từ Đức cha Cantú

English / Spanish Tháng năm 2019 Mầu nhiệm Giáng sinh: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Jn 1:14) Tôi đã từng nghe một linh mục mà tôi rất kính phục nói những điều về lễ Giáng sinh khiến tôi băn khoăn. Vị này nói rằng lễ Giáng sinh thực sự là...

2019 Christmas Mass Schedule

    The Roman Catholic Bishop of San Jose wishes you a Blessed Christmas and invites you to Christmas Mass. Please click on the city to find a parish or your parish's Christmas Mass schedule: Alviso | Campbell | Cupertino | Gilroy | Los Altos | Los Gatos |...

Simbang Gabi 2019 Schedule

The Simbang Gabi, a novena of Mass, first introduced in Mexico, was known as Misa de Gallo.  The Spanish missionaries brought the practice to deepen the faith of the people of the Philippines.  The masses were celebrated as early as 4:00 a.m. to allow farmers to...

Statement from Bishop Cantu regarding the signing of SB 24

“Bishop Oscar Cantu concurs with this statement from the California Catholic Conference. The Bishop, along with the faithful of the Diocese of San Jose will continue to pray for those individuals, born and unborn, and families, affected by abortion especially during...

Declaración del Obispo Cantú sobre la firma de SB 24

"Estoy de acuerdo con esta declaración de la Conferencia Católica de California. Yo, junto con los fieles de la Diócesis de San José, seguiré orando por las personas, nacidas y no nacidas, y por las familias afectadas por el aborto, especialmente durante este Mes del...

Bản Lên tiếng của Giám mục Cantú về việc Thông qua Dự luật 24

“Tôi đồng ý với bản lên tiếng của Hội Đồng Giám mục California. Tôi, cùng với giáo dân Giáo phận San José, sẽ tiếp tục cầu nguyện cho những người, đang sinh sống hoặc còn là thai nhi, và gia đình họ, bị ảnh hưởng bởi việc phá thai, đặc biệt là trong tháng Tôn trọng Sự...