Từ Cộng đồng còn đau thương vì bạo động do bắn giết tuần qua ở Gilroy, chúng tôi gửi lời cầu nguyện và cảm thương sâu xa đến cộng đồng ở El Paso và Dayton, và tất cả những người bị liên quan đến vụ bắn giết mới đây làm 29 người bị tử thương và nhiều người khác bị thương.  Chúng tôi đau buồn cùng với các gia đình nạn nhân và cầu nguyện cho những người bị thương sớm được bình phục.

Chúng ta muốn nhắc đến những người có lòng thù hận và lo sợ trong lòng:  Chúng ta muốn nhắc họ rằng việc trả thù trên những người vô tội là không thể chấp nhận được. Tất cả mọi người đều được sinh ra trong hình ảnh của Thiên Chúa và giống Chúa, và như Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đă khẳng định, mọi người có quyền bất khả phân ly để theo đuổi “sự sống, sự tự do, và hạnh phúc” của mình.

Ngoài ra, chúng ta cũng nhớ rằng mỗi người trong đại gia đình nhân loại có nhiệm vụ với nhau: tất cả là anh em, là chị em, hay là người hàng xóm.  Do đó điều quan trọng mà chúng ta cần nhận ra là ngôn ngữ và thái độ liên quan đến màu da, lòng kỳ thị, và sự thù ghét đối với những người khác.  Chúng ta cũng muốn thúc đẩy mỗi người nên báo cáo cho nhà chức trách những dấu hiệu khả nghi nơi những người khác có thể vì do lòng thù ghét hoặc ý muốn gây thương tích cho người khác hoặc cho chính họ.

Sau hết chúng ta cũng muốn hiệp ý với Đức Hồng y Daniel DiNardo và Đức Cha Frank Dewane trong lời phát biểu nhân danh các Giám mục Hoa kỳ: “Nạn dịch do bạo lực vũ khí tạo ra tiếp tục hoành hành khắp nơi ở Hoa kỳ.  Điều này cần phải chấm dứt.  Một lần nữa chúng ta kêu gọi những luật lệ hữu hiệu để đáp ứng nhu cầu tại sao cho đến nay những biến cố bạo lực gây chết chóc vẫn còn xảy ra trong các cộng đồng của chúng ta.”

Xin Thiên Chúa là Chúa của Bình an mang lại an lành cho gia đình những người đã bị tử thương và ơn chữa lành cho những người bị thương tích. Xin cho chúng ta tất cả vâng theo lời Chúa Giê-su dạy, “Hãy thương yêu nhau.”