Lạy Chúa Cha ngự trên trời, Con Một Cha đã dạy chúng con hằng cầu xin Chủ Mùa Gặt gởi thợ đến vườn nho của Ngài.

Chúng con tha thiết nài xin Cha ban cho các giáo xứ, trường học và giáo phận chúng con nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người biết Cha cách mật thiết, yêu mến Cha cách nhiệt tình và phục vụ Cha trong hân hoan qua ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần.

Nguyện xin Cha luôn mời gọi những người giới trẻ chúng con vào cuộc gặp gỡ sống động với Con Cha trong Lời Người và Bí tích Thánh Thể, để họ có thể được trở thành những thừa tác viên xứng đáng trong Giáo hội Công giáo Thánh thiện của Cha.

Xin cho họ được vững mạnh nhờ sự hỗ trợ của các bậc cha mẹ, nhà giáo dục và bạn hữu trên trái đất, cùng tất cả các Thiên Thần và các Thánh trên trời.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, cầu thay nguyện giúp chúng con để chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen

Lạy Thánh Giuse, Quan thầy Giáo phận San Jose, cầu cho chúng con!