Tin tức trong tuần này về hành vi lạm dụng tình dục đối với trẻ vị thành niên tại sáu giáo phận thuộc tiểu bang Pennsylvania thật là khủng khiếp.  Lòng tín nhiệm đã bị lợi dụng qua những xâm phạm đối với các trẻ em vô tội như vậy; tuy nhiên, việc che đậy có tính hệ thống cũng như việc các giám mục và bề trên tái bổ nhiệm những linh mục như thế cũng là điều không thể tha thứ được.

Như tôi đã nhiều lần tuyên bố, chúng ta – Giáo hội và các chức sắc phục vụ – phải tuân theo một tiêu chuẩn cao hơn bình thường.  Chúng ta được kêu gọi bảo vệ và giữ an toàn cho các trẻ em, giới trẻ và tất cả những ai dễ bị tổn thương.  Chúng ta không thể làm đại khái cho qua, và không gì có thể bào chữa cho những hành vi vô luân và tội lỗi.

Giáo phận San Jose tiếp tục cam kết bảo vệ con cái Thiên Chúa và cổ võ những môi trường an toàn nhất cho việc thờ phượng, học hỏi và sinh sống.

Tôi muốn lập lại lời các vị giám mục vùng Pennsylvania xin được tha thứ.  Nhưng chúng ta biết rằng sự tha thứ không có nghĩa là các thủ phạm được giải gỡ khỏi hậu quả của những xâm phạm nghiêm trọng đối với những kẻ không có khả năng tự vệ.

Sau hết, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ.  Tôi cũng xin anh chị em cầu cho đại đa số các linh mục – trong quá khứ cũng như hiện tại – là những người trung thành trong tác vụ của mình.  Các linh mục cũng đau buồn vì vết nhơ ghê gớm của thứ tội lỗi đã làm hại bao nhiêu người.

Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho anh chị em.

15 tháng Tám, 2018