Giám mục Patrick J. McGrath và Trợ lý Giám mục Oscar Cantú đã thông báo vào ngày 02/04 về việc bổ sung một cái tên vào Danh sách Tiết lộ Lạm dụng của Giáo sĩ ban đầu của Giáo phận San Jose.

Với tinh thần trách nhiệm và minh bạch, Giáo phận cũng đã bổ sung hai phần mới vào Danh sách Tiết lộ.

Phần mới đầu tiên bao gồm các Giáo sĩ không thuộc Giáo phận từng thực hiện mục vụ trong khu vực của Giáo phận San Jose (Hạt Santa Clara) và nhận được một cáo buộc đáng tin cậy về việc lạm dụng tình dục trẻ em, xảy ra ở nơi khác hoặc trong một tổ chức hoặc hội đồng mục vụ không thuộc Giáo phận tại Hạt Santa Clara .

Phần mới khác liệt kê tất cả các giáo sĩ không thuộc Giáo phận từng cư trú tại trường dòng, nhà tĩnh tâm hoặc nhà hưu trí của một dòng tu, nằm trong Hạt Santa Clara và đã nhận được một cáo buộc đáng tin cậy về việc lạm dụng tình dục trẻ em, xảy ra ở nơi khác. Những cáo buộc này trong cả hai phần mới không được Giáo phận San Jose điều tra, nhưng đã được xác nhận bởi Dòng Tu của giáo sĩ, Tổng giáo phận/giáo phận, hoặc chính quyền dân sự.

Giám mục McGrath nói: “Với danh sách cập nhật này, Giáo phận thừa nhận và bày tỏ nỗi buồn của chúng tôi về những thiếu sót trong quá khứ và tổn thương đã gây ra. Tôi hy vọng rằng danh sách này thể hiện cam kết của chúng tôi là làm mọi việc trong quyền hạn của Giáo phận San Jose để chống lại tội ác lạm dụng tình dục của giáo sĩ, để hỗ trợ và giúp đỡ các nạn nhân, và ngăn chặn lạm dụng xảy ra trong tương lai.”

Những cái tên bổ sung này là kết quả của những tiết lộ gần đây của các tổng giáo phận/giáo phận và dòng tu khác cũng như đánh giá độc lập các hồ sơ giáo sĩ của chúng tôi được Kinsale Management Consulting thực hiện bắt đầu vào tháng 11/2018.

Đánh giá toàn diện của Kinsale về hơn 1.000 hồ sơ giáo sĩ và nhà tu đã phục vụ trong một Giáo phận của giáo xứ San Jose hoặc hội đồng mục vụ của giáo phận hiện đã hoàn thành. Nhìn chung, Kinsale đã dành hơn 700 giờ để xem xét các hồ sơ đó. Để biết thêm thông tin, bao gồm một lá thư từ Kinsale tóm tắt công việc của họ có thể được tìm thấy trên trang web Giáo phận của chúng tôi — https://www.dsj.org/protecting-gods-children/clergy-disclosure-list.

Giám mục McGrath  nói: “Tôi một lần nữa xin các bạn cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân bị bất kỳ ai lạm dụng tình dục, nhưng đặc biệt là những người đã bị linh mục, chấp sự hoặc đại diện khác của Giáo hội lạm dụng.”

Giám mục McGrath nhắc lại lời kêu gọi các nạn nhân/người sống sót khác hãy lên tiếng. Bất cứ ai là nạn nhân của việc lạm dụng tình dục bởi bất kỳ ai làm việc nhân danh Giáo hội hãy liên hệ với chính quyền dân sự (sở cảnh sát hoặc văn phòng cảnh sát trưởng) và sau đó liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người lớn Dễ bị tổn thương (OPCVA) theo số điện thoại (408) 983-0113 hoặc opcva.ethicspoint.com.

Vài dòng tu và tổng giáo phận/giáo phận hiện đang được tổ chức bên ngoài đánh giá với mục tiêu công bố danh sách của họ vào lúc nào đó trong tương lai. Khi các dòng tu hoặc các giáo phận khác công bố hoặc cập nhật danh sách của họ hoặc các cáo buộc đáng tin cậy được xác nhận bởi Giáo phận San Jose, Giáo phận sẽ cập nhật danh sách của họ cho phù hợp.