Kính gửi quý Ông Bà và Anh Chị em trong Giáo phận San José,

Kể từ thời Ông A-dong và Bà E-và, đau khổ đã là một phần trong cuộc sống của con người. Bệnh dịch gẩn đây chắc chắn đã gây thêm nhiều đau khổ cho nhân loại. Đức tin của chúng ta dạy chúng ta rằng đau khổ chỉ chấm dứt khi Chúa Giê-su Ki-tô trở lại. Tuy nhiên, chúng ta cũng được kêu gọi ngăn ngừa những đau khổ không cần thiết khi có thể. Do vậy chúng ta sống trong những hoàn cảnh khó khăn và bất ổn nhưng luôn vui và hy vọng cùng hiệp nhất với nhau và cùng chịu đau khổ với Chúa Ki-tô và đồng thời chăm sóc những người yếu kém trong chúng ta.

Các nhà chuyên môn y tế đã chuẩn bị cho giai đoạn dịch theo vùng miền (endemic) của bệnh dịch COVID-19. Trong giai đoạn này, vi trùng bệnh dịch không còn bị lây nhiễm nhiều vì nhiều người đã trở nên miễn nhiễm. Và do đó, chúng ta phải tìm cách đối phó với những nguy hiểm của bệnh dịch trong đời sống, theo cách bình thường.

Điều đáng mừng là hơn 80% dân số trong Quận hạt Santa Clara đã chích ngừa đầy đủ. Trong tình trạng khả quan như thế, kể từ ngày 6 tháng 3 năm 2022, vào Chúa nhật thứ nhất mùa Chay, phép Chuẩn cho người Công giáo không phải tham dự lễ Chúa nhật và lễ trọng sẽ được thâu hồi trong khắp Giáo phận San José.  Những người Công giáo mạnh khỏe không bị suy yếu về sức khỏe hoặc không có lý do chính đáng sẽ phải hân hoan và sáng suốt giữ luật, tuy vẫn tuân theo những hướng dẫn về an toàn.

Nhân tiện đây tôi cũng xin nhắc mọi người giáo dân rằng Giáo Hội luôn dự trù những truờng hợp đặc miễn cho việc giữ luật ngày Chúa nhật và các ngày lễ trọng. Những người có lý do chính đáng hoặc vì lý do nghiêm trọng thì được miễn tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật và lễ trọng. Và trong thời gian có đại dịch này, những lý do chính đáng hoặc nghiêm trọng gồm những trường hợp sau đây: những người bị bệnh, những người có triệu chứng bệnh, những người bị dương tính hay những người mới tiếp cận với người bị vi trùng COVID, những người phải cách ly ở nhà hay ở nhà thương hay nhà dưỡng lão, những người chăm sóc người bị bệnh hoặc bị suy yếu hoặc những người dễ bị lây nhiễm COVID (Theo Giáo luật, Điều 1245). Nếu không an tâm về hoàn cảnh của mình thì xin liên lạc với Cha sở ở giáo xứ.

Những người không thể tham dự Thánh lễ nên giữ ngày Chúa nhật thánh thiện bằng cách cầu nguyện, xem các bài đọc trong ngày, và có thể xem Thánh lễ trực tuyến hoặc qua video cùng ruớc lễ thiêng liệng.

Về sự quan trọng phải giữ ngày Chúa nhật, sách Giáo lý có dạy rằng: “Việc giữ ngày Chúa nhật là một luật buộc về luân lý được ghi trong tâm hồn để dâng lên Chúa việc thờ phượng bên ngoài một cách công khai như một dấu chỉ của lòng nhân lành của Chúa cho mọi người.’ Việc giữ ngày Chúa nhật đáp ứng luật Cựu Ước, cùng hoà nhịp và cùng với tinh thần thờ kính hàng tuần Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Độ dân Người.” (Giáo lý Công giáo, 2176)

Tôi xin mời gọi mọi người một khi có hoàn cảnh thuận tiện trở lại tham dự Phép Thánh thể ở Giáo xứ của mình. Hãy cùng nhau dành ngày Chúa nhật là ngày thờ kính và cảm tạ tình yêu, lòng nhân lành, và ơn cứu độ của Chúa.

Tôi xin cám ơn tất cả những người đã làm việc rất hăng hái giúp cho các giáo xứ và các trường học của chúng ta được điều hành và sứ mệnh của chúng ta được thể hiện.  Dầu trải qua những khó khăn và nghịch cảnh của cơn bệnh dịch, chúng ta vẫn tiếp tục mang ánh sáng của Chúa Ki-tô cho mọi người, qua các nghi thức phụng vụ của chúng ta, qua việc thăm viếng những người cô đơn ở nhà, qua các buổi cầu nguyện, huấn luyện giáo lý Đức tin, chầu Thánh thể, và nhiều hình thức khác. Xin cám ơn những người tình nguyện, các nhân viên, giáo sĩ và tu sĩ đã nuôi dưỡng các giáo xứ và các trường học của chúng ta!

Tôi xin cầu nguyện cho tất cả,

Đức Cha Oscar Cantú
Giám mục Giáo phận San José

View PDF Here