Download statement (pdf)  English | Spanish | Vietnamese

 

 

Thứ năm, 22 tháng 10, 2020

Trong một phim tài liệu vừa được phổ biến, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài ủng hộ luật kết hợp dân sự dành cho những người đồng tính. Ngài không hề thay đổi giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân là dành cho một người nam và một người nữ, như Thiên Chúa muốn và được mặc khải trong Kinh thánh cũng như Truyền thống Giáo hội. Đức Thánh Cha Phanxicô thường bênh vực giáo huấn và tục lệ hôn nhân căn bản này của Hội thánh.

Cũng như vậy, Giáo hội Công giáo giảng dậy và bảo vệ phẩm giá của mọi người, bao gồm những ai coi mình là đồng tính luyến ái và những ai sống chung với một người cùng giới tính. Trong cuộc phỏng vấn nói trên, Đức Thánh Cha Phanxicô như muốn đưa ra một đáp ứng mục vụ trước một thực tại là có những cặp đồng tính sống chung mà không được luật pháp bảo vệ, và họ thường là nạn nhân của những vi phạm về nhân quyền và chịu cả sự bạo hành.

Bối cảnh của lời phát biểu của ngài là điều có ý nghĩa: đó không phải là bối cảnh chính thức, với ý hướng rõ rệt là đưa ra một giáo huấn, ví dụ như một thông điệp. Ở đây, cũng như ngài thường làm, Đức Thánh Cha như muốn nói lên những cách để bày tỏ sự tôn trọng đối với phẩm giá của những người coi mình là đồng tính luyến ái, đồng thời cũng tôn trọng hướng dẫn của Giáo lý Hội thánh Công giáo từng nói rằng những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái “phải được đón nhận với lòng tôn trọng, cảm thông, và nhạy bén” (GLHTCG 2358).