Tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô về sự minh bạch và đường hướng rõ ràng mà ngài đã đưa ra trong Motu Proprio (Tự Sắc thay đổi luật Giáo hội dưới quyền của Giáo hoàng) Vos estis lux mundi, “Các con là ánh sáng thế gian”. Tự sắc đề ra một lộ trình cần thiết trong Giáo hội Công giáo để đạt đến sự minh bạch, trách nhiệm và công bằng hơn trong việc đáp ứng đối với các cáo tố lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương.

Như Đức Hồng Y Daniel DiNardo, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB), đã nói, “Tự sắc kêu gọi thiết lập các hệ thống báo cáo dễ tiếp cận, các tiêu chuẩn rõ ràng về sự hỗ trợ mục vụ cho các nạn nhân và gia đình của họ, sự kịp thời và chu đáo trong việc điều tra, sự bảo mật cho người tố cáo, và sự tham gia tích cực của giáo dân”. Theo luật mới của Giáo hội, các giám mục cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên hoặc những người dễ bị tổn thương, các hành vi tình dục do lạm dụng quyền lực và bất kỳ sự bao che nào cho những tội ác này.

Tôi hài lòng rằng đây đã là một tiêu chuẩn hiện hành tại Giáo Phận San Jose: báo cáo tất cả các cáo buộc về hành vi sai trái tình dục với trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương cho chính quyền dân sự, theo luật về báo cáo viên bắt buộc. Tất cả các báo cáo được giữ bí mật để bảo đảm quyền riêng tư của nạn nhân / tồn nhân.

Tôi trông đợi cuộc họp vào tháng Sáu của USCCB, nơi các giám mục Hoa Kỳ sẽ thảo luận về việc thi hành những khoản luật mới này của Giáo hội.