Kiến Tạo Một Nền Văn Hóa Ơn Gọi

Lạy Chúa Cha ngự trên trời, Con Một Cha đã dạy chúng con hằng cầu xin Chủ Mùa Gặt gởi thợ đến vườn nho của Ngài. Chúng con tha thiết nài xin Cha ban cho các giáo xứ, trường học và giáo phận chúng con nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân, những...

Creando Una Cultura De Vocaciones

OracionPadre celestial, tu divino Hijo nos enseñó a orar al Señor de la mies que envíe trabajadores a su viñedo.Te rogamos de todo corazón que bendigas nuestras parroquias, nuestras escuelas y nuestra diócesis con muchos más sacerdotes, religiosos y...

Creating A Culture of Vocations

Spanish | Vietnamese PrayerHeavenly Father, your divine Son taught us to pray to the Lord of the harvest to send laborers into His vineyard.We earnestly beg You to bless our parishes, our schools, and our diocese with many more priests, religious, and lay...

Đức Giám Mục Cantú chào đón Tự Sắc mới của Đức Giáo Hoàng

Tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô về sự minh bạch và đường hướng rõ ràng mà ngài đã đưa ra trong Motu Proprio (Tự Sắc thay đổi luật Giáo hội dưới quyền của Giáo hoàng) Vos estis lux mundi, “Các con là ánh sáng thế gian”. Tự sắc đề ra một lộ trình cần thiết trong...

Bishop Cantú Welcomes New Motu Proprio

I am grateful to the Holy Father, Pope Francis, for the clarity and direction he has given in his Motu Proprio (meaning a change to Church law under the Pope’s authority) Vos estis lux mundi, “You are the light of the world.” It provides a pathway for greater and...

Statement from the Diocese of San Jose

On May 2, the Diocese of San Jose was one of 12 Catholic diocese who received a letter from the California Attorney General’s Office asking the Diocese to preserve files and documents that concern their compliance as mandatory reporters of child abuse to local law...

Patrick J. McGrath Retires as Bishop of San Jose

SAN JOSE, May 1, 2019 – Today, the Holy Father accepted the request to retire of Bishop Patrick J. McGrath after 20 years as Bishop of the Diocese of San Jose. The announcement was made public by the Holy See in Rome. Every Bishop of the Catholic Church must submit a...

Misianeras Marianos, Padre Mauricio Cuesta Pardo, et al.

La Diócesis de San José ha recibido informes sobre actividades no autorizadas de recaudación de fondos del Padre Mauricio Cuesta Pardo, fundador de los Misioneros Marianos. El Padre Cuesta Pardo en varias ocasiones pretende ser o de Colombia o de la Diócesis de León,...