Statement from Bishop Oscar Cantú and the Diocese of San José

The Diocese of San Jose has learned that State Senator Jerry Hill has withdrawn his bill, SB 360, regarding the Seal of Confession, from the California Assembly Public Safety Committee, just a day before its scheduled hearings.I want to thank the many parishioners who...

Declaración del Obispo Cantú sobre la propuesta CA SB360

El obispo Cantú le recomienda que envíe un mensaje a su representante de la asamblea estatal para pedirle que vote no a la SB360.Para obtener más información sobre este proyecto de ley y las inquietudes de Biships y sacerdotes, visite Catholic Legislative...

Bishop Cantú’s Statement on the proposed CA SB360

Bishop Cantu urge you to send a message to your state assembly representative urging them to please vote no on SB360.For more information on this bill and the concerns from Bishops and priests, please visit Catholic Legislative Network. at...

Kiến Tạo Một Nền Văn Hóa Ơn Gọi

Lạy Chúa Cha ngự trên trời, Con Một Cha đã dạy chúng con hằng cầu xin Chủ Mùa Gặt gởi thợ đến vườn nho của Ngài. Chúng con tha thiết nài xin Cha ban cho các giáo xứ, trường học và giáo phận chúng con nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân, những...

Creando Una Cultura De Vocaciones

OracionPadre celestial, tu divino Hijo nos enseñó a orar al Señor de la mies que envíe trabajadores a su viñedo.Te rogamos de todo corazón que bendigas nuestras parroquias, nuestras escuelas y nuestra diócesis con muchos más sacerdotes, religiosos y...

Creating A Culture of Vocations

Spanish | Vietnamese PrayerHeavenly Father, your divine Son taught us to pray to the Lord of the harvest to send laborers into His vineyard.We earnestly beg You to bless our parishes, our schools, and our diocese with many more priests, religious, and lay...

Đức Giám Mục Cantú chào đón Tự Sắc mới của Đức Giáo Hoàng

Tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô về sự minh bạch và đường hướng rõ ràng mà ngài đã đưa ra trong Motu Proprio (Tự Sắc thay đổi luật Giáo hội dưới quyền của Giáo hoàng) Vos estis lux mundi, “Các con là ánh sáng thế gian”. Tự sắc đề ra một lộ trình cần thiết trong...