“Nếu Chúa Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi là vô ích và đức tin của anh em là vô ích (1 Cr 15:14). Sự sống lại của Chúa Giêsu từ cõi chết là chìa khóa của niềm hy vọng Chúa hứa ban. Chúa là Thiên Chúa của những lời hứa. Chúa hứa ban cho Áp-ra-ham một quốc gia vĩ đại. Chúa hứa ban cho Mô-sê vùng đất chảy sữa và mật ong. Qua các tiên tri, Ngài hứa ban công lý và lòng thương xót. Chúa Giêsu đã hứa ban Vương Quốc sự sống bất diệt, hòa bình, và vinh quang vĩnh cửu. Tuy nhiên, để đến cõi phục sinh, Ngài đã phải trải qua cuộc khổ nạn và cái chết. Đây là mầu nhiệm Vượt Qua – cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và mở ra cho chúng ta sự sống đời đời.

Điều này có ý nghĩa gì cho chúng ta? Vì Chúa Giêsu vừa là con người vừa là Thiên Chúa, Ngài có quyền năng trong chính con người của mình để nâng nhân loại khỏi bóng tối tội lỗi vào ánh sáng sự sống. Như Thánh Augustinô đã viết, “Thiên Chúa đã tạo ra chúng ta mà không có chúng ta; Nhưng Chúa không muốn cứu chúng ta mà không có chúng ta.” Vì vậy, trong khi mầu nhiệm Vượt qua mở ra cho chúng ta ơn tha thứ tội lỗi và sự sống vĩnh cửu, để được hưởng ơn cứu độ, chúng ta phải bước đi trong đức tin và theo chân Chúa Kitô. Và nếu chúng ta theo Ngài, thì Chúa nói, “hãy vác thập giá mình” mà theo.

Mỗi chúng ta đều phải vác thập giá của mình trong cuộc sống. Thập giá hàng ngày, thập giá nặng nề. Nhiều người mang gánh nặng bệnh tật, chăm lo cho người thân, làm việc cật lực để chu cấp cho gia đình, và rất nhiều thánh giá khác, nhỏ cũng như lớn. Tuy nhiên, chúng ta không phải vác một mình. Chúa Giêsu đã hứa Người sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Clara, các thiên thần và các thánh đều hộ phù nâng đỡ chúng ta. Cả cộng đồng Kitô Hữu hỗ trợ qua hành động yêu thương và lời cầu nguyện.

Lễ Chúa Phục Sinh năm nay, chúng ta hãy cùng bước đi trong đức tin, theo chân Chúa Giêsu và tận hưởng sự kỳ diệu về lời hứa của Người được thực hiện: phục sinh!

Đức Giám Mục Oscar Cantú