Download Statement English | Spanish | Vietnamese

 

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Kính gửi quý Anh Chị em trong Giáo phận San José,

Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tình trạng bệnh dịch đã cải thiiện và Quận hạt chúng ta đã đã được đưa lên mức độ màu cam, và các giáo xứ cũng như các trung tâm mục vụ nay có thể sớm cử hành Thánh lễ bên trong Nhà thờ. Mặc dầu có thể bắt đầu từ ngày mai, mỗi giáo xứ cần chuẩn bị để đáp ứng việc cử hành Thánh lễ và các Bí tích khi nào họ thấy an toàn và sẵn sàng.

Trong khi những điều kiện khắt khe được nới lỏng và chúng ta có thể quy tụ nhau bên trong nhà thờ, cũng cần nhớ rằng các giáo xứ vẫn còn phải tuân theo những hướng dẫn về y tế công cộng cũa tiểu bang và quận hạt và tuân theo những hạn chế sinh hoạt cũng như những bắt buộc về giữ vệ sinh an toàn, giữ khoảng cách, và đeo tấm che môi miệng. Những phương cách cử hành phụng vụ mà chúng ta xử dụng trong mấy tháng qua khi cử hành Thánh lễ bên ngoài vẫn còn được áp dụng cho Thánh lễ bên trong nhà thờ. Những phương cách này gồm có việc đeo tấm che môi miệng, giữ khoảng cách 6 feet theo từng gia đình, không bắt tay khi chúc bình an, rước lễ bắng tay, đi rước lễ theo một hướng chỉ định, cũng như khi đi ra vào nhà thờ, và lau chùi cẩn thận giữa các Thánh lễ. Một điều khác cần ghi nhớ là trong các Thánh lễ phải tuân theo ấn định về an toàn là không có hát và xử dụng các loại đàn phong cầm.

Các giáo xứ của chúng ta vẫn tiếp tục các lớp Giáo lý, các chương trình chuẩn bị các Bí tích, các sinh hoạt mục vụ trực tuyến khi có thể hoặc quy tụ khi cần thiết, theo các hướng dẫn của các giới chức y tế.

Xin nhớ là chương trính giờ lễ tại các giáo xứ có thể đã thay đổi từ khi bắt đầu có dịch cúm, tuỳ theo hoàn cảnh và nhu cầu. Những giáo dân muốn đi lễ cần liên lạc với giáo xứ bằng điện toán hay điện thoại để biết giờ lễ và các chi tiết hướng dẫn khác.

Và để bảo vệ những người yếu kém, phép chuẩn không bó buộc giáo dân tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật vẫn còn có hiệu lực. Các giáo xứ vẫn tiếp tục cử hành Thánh lễ ngoài trời và Thánh lễ trực tuyến, nơi nào có thể làm được, để cho giáo dân tham dự do nhu cầu sợ bị lây nhiễm.

Tôi biết rằng mấy tháng qua thật là khó khăn cho tất cả chúng ta. Tôi biết ơn lòng kiên nhẫn và lời cầu nguyện của Anh Chị em trong thời gian qua. Chúng ta vẫn còn cần kiên tâm giữ gìn trước cơn dịch này và theo mọi hướng dẫn về an toàn mà chúng ta đã thực hành để giữ an toàn cho những người yếu kém. Xin hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng và Đức tin, giữ vững các biện pháp an toàn để bảo vệ cuộc sống của chúng ta trong cộng đồng, trong khi trở về thờ phượng trong các nhà thờ của chúng ta.

Xin hãy cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì bệnh dịch và những hậu quả tai hại của nó.

Chân thành trong Chúa Ki-tô,

Giám Mục Oscar Cantú