Download Message English | Spanish | Vietnamese

View Bishop Cantu’s Video message on the election here.

 

 

16 tháng 10 năm 2020

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Ki-tô,

Nhân mùa bầu cử, tôi muốn nói đến giáo huấn của các giám mục Hoa Kỳ về những “sự dữ nội tại” khi bỏ phiếu. Tôi xin trích hai đoạn trong văn kiện của các vị giám mục mang tựa đề “Đào tạo Lương tâm cho Công dân Trung thành”:

“Người Công giáo thường phải đối diện với những chọn lựa khó khăn khi bầu cử. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải bỏ phiếu theo một lương tâm trưởng thành, biết nhận ra liên hệ đúng đắn giữa các giá trị luân lý. Người Công giáo không thể bầu cho ứng cử viên nào cổ võ một hành vi tự nó là xấu, và người bầu cử có ý ủng hộ lập trường như vậy, như là phá thai, an tử, trợ tử, cố tình để nhân công hoặc người nghèo sống trong hoàn cảnh không xứng với phẩm giá con người, thay đổi định nghĩa hôn nhân khiến hôn nhân mất đi ý nghĩa cốt yếu, hoặc cách đối xử có tính cách kỳ thị chủng tộc. Khi ấy, người Công giáo mắc lỗi chính thức cộng tác trong một sự dữ trầm trọng. Đồng thời, người bầu cử cũng không được dùng lập trường của một ứng cử viên, là người chống lại một sự dữ nội tại, để biện minh cho sự dửng dưng hoặc không để ý đến những vấn đề luân lý quan trọng khác có liên hệ đến sự sống hoặc phẩm giá con người.

“Có thể có những lúc mà người Công giáo, khi bác bỏ lập trường không thể chấp nhận được của một ứng cử viên, ngay cả khi lập trường ấy cổ võ một sự dữ nội tại, có thể đi đến quyết định có thể hiểu được là bỏ phiếu cho ứng cử viên này vì những lý do luân lý nghiêm trọng khác” (Văn kiện nói trên, số 34-35).

Tôi cam kết cầu nguyện cho anh chị em trong việc tham gia vào tiến trình bầu cử. Chớ gì chúng ta góp phần vào việc xây dựng một thế giới công bình và bình an hơn!

Trong Chúa Ki-tô,

Đức Cha Oscar Cantú
Giám mục San Jose