“Tôi đồng ý với bản lên tiếng của Hội Đồng Giám mục California. Tôi, cùng với giáo dân Giáo phận San José, sẽ tiếp tục cầu nguyện cho những người, đang sinh sống hoặc còn là thai nhi, và gia đình họ, bị ảnh hưởng bởi việc phá thai, đặc biệt là trong tháng Tôn trọng Sự sống này. Tôi nguyện sẽ bênh vực cho việc bảo vệ các người mẹ mang thai và thai nhi của họ.”

Andy Rivas, Giám đốc Điều hành của Hội Đồng Giám mục California, đã cho phổ biến bản lên tiếng sau đây trước việc thông qua Dự luật 24: 

“Thống Đốc Gavin Newsom đã ký thông qua Dự luật 24 (Leyva), sau khi Hội Đồng Giám mục California đã yêu cầu ông phủ quyết. Dự luật này sẽ buộc các phòng y tế của các trường Đại học University of California và California State University mà nhân viên do Tiểu bang trả lương phải cung cấp thuốc ngừa thai cho sinh viên, không phải vì muốn bảo vệ sức khỏe của các nữ sinh viên và con cái họ mà chỉ vì muốn đề cao một quan điểm chính trị.

“Sự sống và nhân phẩm của một con người cần được tôn trọng và bảo vệ trong bất cứ giai đoạn nào và trong bất cứ điều kiện nào. Quyền sống là quyền căn bản nhất trong mọi nhân quyền.  Sự sống của con người là một điều thánh thiện.  Sự sống của một bào thai trong bụng mẹ là một thực thể thánh thiện và vô tư.  Đó là lý do tại sao người mẹ và đứa con đều cần đến sự nâng đỡ và khích lệ của chúng ta để nhân phẩm của họ và sự thánh thiện của họ được đề cao và bảo vệ.  Mọi luật lệ chống lại những nguyên tắc căn bản này phải được loại bỏ.

“Đàn bà trong tuổi đại học, nhất là những người đang phải quyết định về những thay đổi quan trọng trong cuộc đời mình, cần có một môi trường an toàn và được nâng đỡ để họ có thể nhận được những giúp đỡ về y tế và hướng dẫn trong thời gian mang thai và những chọn lựa khác về săn sóc y tế, săn sóc trẻ em, về gia cư, về tinh thần, và về việc cho con nuôi.

“Dự luật 24 đã mang lại việc giới hạn trong những chọn lựa của người đàn bà, và về phương diện luân lý và những bất đồng hiện nay, thực đã đặt các cơ sở giáo dục cao quý của tiểu bang vào vị trí đề cao, khuyến khích, và có thể tài trợ cho các vụ phá thai mà thôi.  Đàn bà và con cái họ xứng đáng để được hưởng các cách chọn lựa khác, hơn là thuốc giúp phá thai mà có thể làm cho việc ngừa thai gây ra sẩy thai trong vòng 10 tuần lễ đầu.  Điều đó có thể mang lại những triệu chứng đau đớn và nguy hại cho người bệnh, kể cả việc ra máu và sinh ra một phần bào thai, đôi khi ngay trong khu cư trú của sinh viên hoặc trong nhà vệ sinh công cộng.  Một xã hội có nhân tính cần giúp cho người đàn bà nhiều hơn khi họ cần, chứ không phải chỉ là khả năng chấm dứt cuộc sống của con cái họ trước khi chúng được sinh ra.

“Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nhắc chúng ta rằng ‘chúng ta được kêu gọi chăm sóc cho cuộc sống trong giai đoạn sơ khởi, cần nhắc nhở mọi người bằng lời nói và hành động rằng sự sống là thánh thiện  – ở mọi thời kỳ và mỗi giai đoạn – lúc nào cũng đáng quý.  Không có sự sống nào thánh thiện hơn sự sống nào, cũng như không có đời sống nào trổi vượt hơn đời sống nào về phẩm chất.  Giá trị của một hệ thống chăm sóc y tế không phải chỉ được đo bằng hiệu suất của nó, nhưng trên hết phải được đo bằng sự quan tâm và tình thương dành cho một người mà sự sống của họ là thánh thiện và bất khả xâm phạm.’ (Bài nói chuyện trong Hội nghị các Hiệp Hội Y tế thế giới, ngày 20 tháng 9 năm 2013).

“Vì những lý do này, Hội Đồng Giám mục California đã yêu cầu Thống Đốc phủ quyết Dự luật 24, và chúng tôi thật sự thất vọng khi ông ký thông qua Dự luật.  Với chữ ký này của ông, sự sống và nhân phẩm của phụ nữ và con cái họ tại các trường đại học đã bị hạ xuống.”